Mới nhất Windows điện thoại

HITMAN ĐI: DỨT KHOÁT EDITION

Dễ thương không phải là một thuật ngữ tôi thường có thể sử dụng để giải thích một trò chơi Hitman, Tuy nhiên có chắc chắn những yếu tố tinh khôn trong Hitman đi. Nó có thể trình bày giống như một trò chơi hội đồng quản trị, cùng với mỗi nhóm cấp chứng minh trong một hộp các tông hộp (hoàn thành với một mã vạch - chính xác như thế nào thích hợp).

ZEN Pinball 2

Mô tả trung bình

Terraria

Lấy công cụ của bạn và đi! Bạn có thể làm nhiều điều trong Terraria: làm cho vũ khí và chống lại một loạt các kẻ thù trong nhiều biomes, đào sâu underground để tìm phụ kiện, tiền bạc và những thứ hữu ích khác, thu thập gỗ, đá, quặng, và các nguồn lực để tạo ra tất cả mọi thứ bạn cần để làm cho thế giới của riêng bạn và bảo vệ nó.

Phổ biến Windows điện thoại

ZEN Pinball 2

Mô tả trung bình