Việt PS Plus trò chơi cho tháng bảy 2018

Việt PS Plus trò chơi cho tháng bảy 2018 mô tả

PS cộng với người đăng ký cũng có thể lấy   < a href = "https://www.gamespot.com/articles/e3-2018-another-free-ps-plus-game-is-out-now-for-j/1100-6459728/" data-ref-id = "1100-6459728" > cuộc gọi của nhiệm vụ: Black Ops III   miễn phí cho đến ngày 11 tháng 7.

Tháng bảy 2018 PS Plus tầm

PS4

  • absolver
  • Extreme exorcism (Cross-Buy)
  • mưa nặng
  • không gian overlords (Cross-Buy)

PS3

  • Extreme exorcism
  • Rayman 3 HD
  • không gian overlords (Cross-Buy)

Vita

  • không gian overlords
  • Zero Escape: Zero thời gian Dilemma

 

Việt PS Plus trò chơi cho tháng bảy 2018 ảnh chụp màn hình

Ghét này bài viết hoặc trò chơi?

Bạn đã biết, tất cả mọi người có thể thêm bài viết trên cừu Arcade? Đơn giản chỉ cần đăng ký, và bắt đầu thêm bạn các ý kiến riêng về trò chơi và công nghệ. Hàng nghìn người sẽ đọc và nhận xét về nó! Còn nếu bạn là nhà phát triển, bạn có thể thêm nhận xét của bạn trò chơi, trò chơi trực tuyến hoặc phần mềm chia sẻ trò chơi của bạn! Bấm vào để bắt đầu xuất bản trên cừu Arcade:

Đăng ký/đăng nhập

. Hướng dẫn về làm thế nào để thêm bài viết: giúp

Về tác giả

Zare

Zare ms. Leons

Zare Leonis found a kindred spirit in Ezra Bridger, as both were undercover cadets at the Imperial Academy with no love of the Empire.

Ý kiến

Please login to comment

Đăng nhập

Việt PS Plus trò chơi cho tháng bảy 2018 Từ khóa