Wolverine
Wolverine đấm ra

Cố gắng để giành chiến thắng boxing với wolverine!

Wolverine tuỳ biến

Tùy chỉnh trang phục của Wolverine và cảnh nền.

Assassin's Creed Rogue xác nhận cho máy tính, nhưng nó không phải là sắp tới cho đến năm 2015

1: mắt vào "đầu năm 2015," tháng sau khi các phiên bản Xbox 360 và playstation 3 đến ngày 11 tháng 11. Khổng lồ xuất bản đã được...
2: mắt vào "đầu năm 2015," tháng sau khi các phiên bản Xbox 360 và playstation 3 đến vào ngày 11.Previously, Rogue đã được xác nhận...